Felhasználási feltételek

Ön azzal, hogy belép a www.bordstudio.hu oldalra, elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A www.bordstudio.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) a BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest, Felső erdősor 3. 3. em. 22., a továbbiakban: „Társaság”) hozta létre és tette közzé. A honlap az építészeti tervezéssel foglalkozó Bord Építész Stúdió tevékenységét, szolgáltatásait és aktuális projektjeit mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak.

1. Hozzáférés a honlaphoz

A honlapot bárki használhatja. A honlapon keresztül kérdéseket tehet fel és üzenetet küldhet nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, melynek során személyes adatokat kell megadnia. Kérjük, a valóságnak megfelelően, pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és csakis a kérdések megválaszolása és esetleges későbbi szerződéskötés érdekében, a szükséges időtartamig kezeljük azokat. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat ITT találja.

Bár arra törekszünk, hogy a honlap szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége.

2. Szellemi alkotások joga

A www.bordstudio.hu honlap és minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Társaság. A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Társaság semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

3. A honlap használata

Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a Társaság érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.

  • A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
    becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
  • a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
  • a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.
3.2 A honlap részeire vonatkozó rendelkezések

A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.

Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, valamint időben és térben nem korlátozott. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: adminisztracio@bordstudio.hu.

4. A honlapon található információk

4.1 Általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az adminisztracio@bordstudio.hu e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

4.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:63–6:64. §-inak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak az általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

4.3 Hiperhivatkozások

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e.

5. A honlap és a felhasználási feltételek módosítása

A honlapon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlap minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe.

6. Személyes adatok

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Személyes adatait Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk szerint kezeljük, amit ITT talál.

2018. május 25.